X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دوشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1384

خونریزی‌ شدید ممکن‌ است‌ نگران‌ کننده‌ باشد. احتمال‌ وقوع‌ شوک‌ وجود دارد و ممکن‌ است‌ بیمار هوشیاری‌ خود را از دست‌ بدهد. اگر خونریزی‌ متوقف‌ نشود، امکان‌ دارد قلب‌ مصدوم‌ از ضربان‌ بایستد. خونریزی‌ در محل‌ صورت‌ یا گردن‌، می‌تواند از رسیدن‌ جریان هوا به‌ ریه‌ها جلوگیری‌ کند. هنگامی‌ که‌ می‌خواهید به‌ درمان‌ خونریزی‌ بپردازید، ابتدا کنترل‌ کنید که‌ آیا شی‌ء در داخل‌ زخم‌ وجود دارد یا خیر؛ دقت‌ کنید که‌ روی‌ شی‌ء فشار وارد نکنید.
مباحث‌ زیر را هم‌ ببینید:
اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حیات ، شوک‌

اهداف‌
کنترل‌ خونریزی‌
پیشگیری‌ از شوک‌ و به‌ حداقل‌ رساندن‌ آثار آن‌
به‌ حداقل‌ رساندن‌ امکان‌ عفونت‌
فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ فوری‌ به‌ بیمارستان‌
شی‌ در داخل‌ زخم‌ وجود ندارد
۱) درصورت‌ امکان‌، دستکش‌ یکبار مصرف‌ بپوشید. لباس‌ها را (در حد نیاز) خارج‌ کنید یا برش‌ دهید تا زخم‌ آشکار گردد .
۲) با کف‌ دست‌ یا انگشتانتان‌ و ترجیجاً به‌ کمک‌ یک‌ پانسمان‌ استریل‌ یا یک‌ قطعه‌ پارچه‌ تمیز بدون‌ کرک‌، مستقیماً روی‌ زخم‌ فشار وارد کنید (اما زمان‌ را برای‌ پیدا کردن‌ پانسمان‌ تلف‌ نکنید). می‌توانید از مصدوم‌ بخواهید که‌ خودش‌ مستقیماً روی‌ زخم‌ فشار وارد کند.
۳) اندام‌ آسیب‌ دیده‌ را بلند کنید و، بالاتر از سطح‌ قلب‌ مصدوم‌ نگه‌ دارید تا میزان‌ خونریزی‌ کاهش‌ پیدا کند. در صورتی‌ که‌ مشکوک‌ به‌ شکستگی‌ استخوان‌ هستید، اندام‌ را با ملایمت‌ جابه‌ جا کنید.
۴) در صورت‌ امکان‌، به‌ مصدوم‌ کمک‌ کنید که‌ روی‌ یک‌ پتو دراز بکشد تا در برابر سرما محافظت‌ شود. در صورتی‌ که‌ مشکوک‌ به‌ شوک‌ هستید، پاهای‌ مصدوم‌ را بلند کنید و بالاتر ار سطح‌ قلب‌ او نگه‌ دارید.
۵) پانسمان‌ را با یک‌ باند سفت‌ که‌ بتواند فشار کافی‌ وارد کند، محکم‌ کنید. دقت‌ کنید که‌ باند بیش‌ از حد محکم‌ نباشد که‌ گردش‌ خون‌ را مختل‌ کند.
۶) اگر خونریزی‌ همچنان‌ ادامه‌ داشت‌، یک‌ پانسمان‌ دیگر روی‌ اولی‌ قرار دهید. اگر خون‌ به‌ داخل‌ پانسمان‌ دوم‌ نشت‌ کرد، هر دو پانسمان‌ را برداشته‌، یک‌ پانسمان‌ تازه‌ قرار دهید و دقت‌ کنید که‌ فشار دقیقاً روی‌ محل‌ خونریزی‌ وارد شود.
۷) با استفاده‌ از یک‌ آویز ویا باندپیچی‌، اندام‌ آسیب‌ دیده‌ را در وضعیت‌ بالاتر نگه‌ دارید.
۸) با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید. علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌ دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را کنترل‌ و ثبت‌ کنید . به‌ دقت‌ مراقب‌ نشانه‌های‌ شوک‌ باشید و پانسمان‌ها را از نظر نشت‌ خون‌ کنترل‌ کنید. گردش‌ خون‌ را در نواحی‌ پایین‌تر از محل‌ باند پیچی‌ بررسی‌ کنید .
احتیاط‌!
مصدوم‌ را از خوردن‌، آشامیدن‌ یا سیگار کشیدن‌ منع‌ کنید.

اهداف‌
کنترل‌ خونریزی‌ بدون‌ فشردن‌ شی‌ء به‌ داخل‌ زخم‌
پیشگیری‌ از شوک‌ و به‌ حداقل‌ رساندن‌ آثار آن‌
به‌ حداقل‌ رساندن‌ امکان‌ عفونت‌
فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ فوری‌ به‌ بیمارستان‌
شی‌ در داخل‌ زخم‌ وجود دارد
۱) در صورت‌ امکان‌ دستکش‌ یکبار مصرف‌ بپوشید. دو طرف‌ شی‌ داخل‌ زخم‌ را محکم‌ فشار دهید تا لبه‌های‌ زخم‌ در کنار هم‌ قرار گیرند.
۲) اگر اندام‌ مصدوم‌ دچار آسیب‌ شده‌ است‌، این‌ اندام‌ را بلند کنید و بالاتر از سطح‌ قلب‌ مصدوم‌ نگه‌ دارید تا خونریزی‌ کاهش‌ پیدا کند.
۳) در صورت‌ امکان‌ به‌ مصدوم‌ کمک‌ کنید که‌ روی‌ یک‌ پتو دراز بکشد تا در برابر سرما محافظت‌ شود. در صورتی‌ که‌ مشکوک‌ به‌ بروز شوک‌ هستید، پاهای‌ مصدوم‌ را بلند کنید و بالاتر از سطح‌ قلب‌ او نگه‌ دارید.
۴) در دو سمت‌ شی‌ بالشتک‌ هایی‌ قرار دهید و بدون‌ فشار آوردن‌ روی‌ شی‌ به‌ دور آن‌ باند بپیچید.
۵) با استفاده‌ از یک‌ آویز و یا باند پیچی‌، اندام‌ آسیب‌ دیده‌ را در وضعیت‌ بالاتر نگه‌ دارید تا تورم‌ به‌ حداقل‌ برسد.

۶) با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید. علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌ دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را کنترل‌ و ثبت‌ نمایید . به‌ دقت‌ مراقب‌ نشانه‌های‌ شوک‌ باشید و پانسمان‌ها را از نظر نشت‌ خون‌ کنترل‌ کنید. گردش‌ خون‌ را در نواحی‌ پایین‌تر از محل‌ باند پیچی‌ بررسی‌ کنید.